generaladvokat

sivil-militær embetsmann og øverste leder for den militære påtalemyndighet. Skal i fredstid bistå de militære sjefer i utøvelsen av disiplinærmyndighet og etterforskning av saker som dreier seg om dette. Bistår i krigstid generaljurisdiksjonssjefene med utøvelse av den militære påtalemyndighet. Fører tilsyn med krigsadvokatene. Generaladvokaten utnevnes av Kongen.

Nåværende Generaladvokat er jurist Lars Morten Bjørkholt (2014–). Krigsadvokatene for Nord-Norge ledes av førstekrigsadvokat Stine Maria Aarnseth, mens Krigsadvokatene for Sør-Norge ledes av førstekrigsadvokat Joachim Nordgreen.

Webadresse: www.generaladvokaten.no

Print Friendly, PDF & Email