Garnisonen i Sør-Varanger

(GSV) grensevakt med base på Høybuktmoen i Finnmark. Har som hovedoppgave å vokte den 196 kilometer lange grensen mot Russland. Avdelingen er underlagt Hæren og består av en bataljonstab, Garnisonskompani, Grensekompani, utdannings- og sambandsavdeling.

GSVs tre hovedoppdrag er:

  • Grenseovervåkning og suverenitetshevdelse
  • Utdanning og trening av mannskaper og befal til grensetjeneste og mobiliseringshær
  • Gi støtte til grensekommissæren og Øst-Finnmark politidistrikt

Oppdragene løses både med bil, båt, ATV, til fots og med ski eller snøscooter på vinteren.

Se forsvaret; garnison; hæren

Print Friendly, PDF & Email