garnison

den troppestyrke som utgjør den faste besetning i en festning, by eller et område. Også brukt som militær betegnelse på anlegg som omfatter hovedkvarter, kaserner og andre militære fasiliteter.

Se forsvaret; garnisonen i Sør-Varanger

Print Friendly, PDF & Email