G8-landene

(eng. Group of Eight) løs sammenslutning av «verdens rikeste land», for å styre og forbedre det internasjonale pengesystemet, samt drøfte tilhørende økonomiske spørsmål. Etablert av Frankrike i 1975 som G6, omdøpt til G7 da Canada ble medlem i 1976. Utvidet med Russland i 1997, derav navnet G8. Omfatter dels sammenkomster på stats/regjeringsnivå, gjerne med utvalgte temaer, dels møter fagministrene imellom. Fra 2014 kalt G7 ettersom Russland ble suspendert i kjølvannet av Ukraina-krisen.

Medlemmer: Frankrike, USA, Storbritannia, Russland (suspendert), Tyskland, Japan, Italia og Canada.

Se Ukraina, konflikten i

Print Friendly, PDF & Email