G77-landene

(eng. Group of 77) etablert den 15. juni 1964 av 77 land under et FN-møte i Genève. G77 er en løs koalisjon av utviklingsland som samarbeider om å promotere medlemmers kollektive økonomiske interesser. Organisasjonen har i dag 134 medlemmer, hvor Bosnia-Hercegovina er eneste europeiske medlemsland. Formannskapet innehas av Guyana (2020).

Se FN

 

Print Friendly, PDF & Email