G5-landene

(eng. Group of 5) først etablert på 1970-tallet, av de fem landene som representerte verdens største økonomier (Frankrike, Tyskland, Japan, Storbritannia og USA). Ble senere år utvidet til G6 (Group of Six), G7 (Group of Seven) og G8 (Group of Eight). I dag brukes G5-landene vanligvis for å betegne de fem land med størst framvoksende marked i verden (Brasil, Kina, India, Mexico og Sør-Afrika). Landene samarbeider for å promotere dialog og forståelse i internasjonale relasjoner samt å finne løsninger på globale utfordringer.

Se BRICS-landene; G8-landene

Print Friendly, PDF & Email