G10-landene

(eng. Group of 10) også kjent som Paris-klubben, etablert oktober 1962. Hovedkvarter i Paris. Hovedoppgave er å koordinere kredittpolitikk. Består av de rikeste medlemslandene i Det internasjonale pengefondet (IMF), som er verdens største økonomiske bidragsytere til finansiering og lån. Fungerer som en uformell styringsgruppe for IMF. Navnet er beholdt tross Sveits’ innlemmelse i 1964.

Medlemmer (11): Belgia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Nederland, Sverige, Sveits, Storbritannia, USA.

Ikke-statlige medlemmer: EU, OECD, IMF og Den internasjonale bosettingsbanken (BIS).

Se FN; internasjonale pengefondet, Det; Verdensbanken

Print Friendly, PDF & Email