Forvaltning

Betyr styring eller administrasjon. Den virksomhet som utøves av organer for stat, fylker og kommuner som ikke er lovgivning eller rettspleie. Kan også omtales som byråkrati.

Print Friendly, PDF & Email