Forsvarsmateriell

har ansvar for investering og forvaltning av all materiell i forsvarssektoren. Forsvarsmateriell har fem leveranseavdelinger: Maritime kapasiteter, Landkapasiteter, IKT-kapasiteter, Felleskapasiteter og Luftkapasiteter. Om lag 1300 sivile og militære er ansatt hos Forsvarsmateriell.

se forsvaret

Print Friendly, PDF & Email