Forsvarets mediesenter

(FMS) ble opprettet 1. oktober 2001 som et resultat av en sammenslåing av produksjonselementene i Forsvarets overkommando/Presse- og informasjonsavdelingen og Forsvarets rekrutterings- og mediesenter (FRM). Senteret ivaretar det overordnede ansvaret for Forsvarets håndtering av media og medier. Avdelingen er lokalisert på Akershus festning og opererer som driftsenhet underlagt Forsvarsstaben.

se forsvaret

Print Friendly, PDF & Email