Forsvarets kompetansesenter for logistikk

(FKL) fellesavdeling i det norske Forsvaret. Utdanner spesialister på logistikk og transport, militærpoliti, hundetjeneste og eksplosivrydding. Avdelingen ble opprettet den 22. oktober 2004 og har sin hovedadministrasjon på Jørstadmoen ved Lillehammer. FKL omfatter følgende avdelinger:

Forsvarets hundeskole (FHSK)

Forsvarets ABC-skole (FABCS)

Forsvarets kompetansesenter for transport (FKT)

Forsvarets ammunisjons- og EOD-skole (eksplosivrydding) (FAES)

Forsvarets logistikkskole (FLS)

Forsvarets militærpolitiavdeling (FMPA)

se forsvaret

Print Friendly, PDF & Email