Forsvarets kompetansesenter for kommando-, kontroll- og ­informasjonssystemer

(FK KKIS) ble opprettet den 1. august 2005, men siden underlagt Forsvarets informasjonsinfrastruktur og deretter Cyberforsvaret. FK KKIS arbeidet med å samordne og utvikle mulighetene for kommunikasjon og datautveksling, både på tvers av forsvarsgrenene og opp mot allierte styrker i utlandet.

Se Cyberforsvaret; forsvaret

Print Friendly, PDF & Email