Forsvarets forskningsinstitutt

(FFI) tverrfaglig institutt som driver forskning og utvikling (FoU) som dekker Forsvarets behov, og gir råd til Forsvarets politiske og fagmilitære ledelse i faglige spørsmål innen instituttets arbeidsområde. FFI skal informere Forsvarets politiske og fagmilitære ledelse om utviklingen innen vitenskapelige og militærtekniske forhold som kan påvirke forutsetningene for sikkerhetspolitikken, forsvarspolitikken og forsvarsplanleggingen. FFIs hovedkontor ligger på Kjeller ved Lillestrøm, med ytterligere en avdeling i Horten. FFI utfører teknisk-vitenskapelige forsknings- og utviklingsprosjekter vedrørende Forsvarets materiell og struktur. Instituttkompetansen dekker de fleste ingeniørfag samt fysikk, biologi, medisin, økonomi og statsvitenskap. I tillegg til cirka 700 sivile i fast stilling har FFI tilsatte fra samarbeidende industri, tilbeordrede offiserer og vernepliktige, samt gjesteforskere og studenter. Et eget fagråd gir FFI og Forsvarsdepartementet (FD) vurderinger og råd slik at FFIs virksomhet rettes inn mot å dekke militære behov, samtidig som den er koordinert med sivil forskning og utvikling.

Webadresse: www.ffi.no

Se forsvaret

Print Friendly, PDF & Email