Forsvaret

den militære delen av Norges statsmakt. Forsvaret er organisert som en virksomhet, som innenfor statsforvaltningen omtales som en etat. Pr. mars 2020 er admiral Haakon Bruun-Hansen forsvarssjef, mens forsvarsminister er Frank Bakke-Jensen (H). Forsvarets øverste kommanderende er ifølge grunnloven Kongen. I følge tall fra 2016 er 16.048 personer ansatt i Forsvaret. Forsvaret skal bidra til å oppfylle Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske mål, gjennom ni hovedoppgaver:

1) Sikre troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar

2) Forsvare Norge og allierte mot trusler og angrep

3) Hindre og håndtere mindre kriser

4) Skaffe korrekt og viktig informasjon

5) Hevde og sikre norsk suverenitet

6) Være myndighet på avgrenset område

7) Delta i flernasjonal krisehåndtering

8) Bidra til internasjonalt samarbeid

9) Støtte sivilsamfunnet når de ber om det

Les mer om Forsvaret

Webadresse: www.forsvaret.no

Print Friendly, PDF & Email