første verdenskrig, Den

global krig fra 1914 til 1918. Første verdenskrig er en av de dødeligste konfliktene i nyere tid, med anslagsvis 18 millioner omkomne. Krigen markerte et historisk skifte i krigføring, der gammel strategi møtte ny teknologi som tanks, fly, automatvåpen og stridsgass.

Parter: Ententemaktene – England, Frankrike og Russland, mot Sentralmaktene – Tyskland, Østerrike-Ungarn og Det osmanske riket. Mange andre nasjoner sluttet seg til de to fraksjonene i løpet av krigen.

Tidslinje:

1914: Den østerrikske tronfølger Franz Ferdinand og hans ektefelle myrdes i Sarajevo av den bosniske serberen Gavrilo Princip den 28. juni. Attentatet utløser julikrisen, hvor Østerrike-Ungarn gir Serbia et ultimatum med vidtgående krav. Serbia imøtekommer ikke alle kravene, og den 28. juli erklærer Østerrike-Ungarn, med Tysklands støtte, krig mot Serbia. Mye tyder på at Østerrike-Ungarn og Tyskland så for seg en regionalt avgrenset, kortvarig krig, men på grunn av et innviklet alliansesystem og økende spenningsnivå på det europeiske kontinentet blir krigen raskt global. Innen utgangen av året deltar flere land og kolonier i Asia, Midtøsten og Afrika i krigen. Slaget ved Marne i september stopper den innledende tyske offensiven. Mot slutten av året stabiliserer frontlinjene seg, noe som markerer starten på Skyttergravskrigen. Julen 1914 oppstår den såkalte julevåpenhvilen, da flere soldater sporadisk legger ned våpnene, utveksler julegaver og avholder vennskapelige fotballkamper.

1915–1917: krigen i Europa utkjempes i stor grad som en stillestående skyttegravskrig på Vestfronten. Den beskyttelse som skyttegravene og de faste installasjonene gir, gjør at artilleribruket blir mye høyere enn forventet, noe som fører til stor mangel på artilleriammunisjon. Den såkalte «Shell Crisis» får politiske konsekvenser, og den britiske regjeringen faller i mai 1915. De menneskelige lidelsene er enorme og militærstrategisk kan Vestfronten best beskrives som katastrofal. De mest berømte slagene er slaget ved Verdun i 1916, og slaget ved Somme i 1916. Ved Somme anvendes stridsvogner for første gang. Sykdom og epidemier sto bak 1/3 av militære dødsfall i skyttergravene.

1918: Som et resultat av den tyske separatfreden på Østfronten, med det nye russiske regimet, kan tyskerne mobilisere nye store styrker på Vestfronten. I mars iverksetter Tyskland en stor offensiv (Ludendorff), som slutter i juni. Målet med offensiven er å beseire briter og franskmenn før amerikanerne øker sin krigsinnsats. I august starter Ententen sin sluttoffensiv, som fører til at Tyskland blir tvunget til våpenhvile i november. Offensiven er den første, større operasjonen der alle våpengrenene koordineres, som de også gjør i dagens doktriner. USAs president Woodrow Wilson legger frem sine 14 punkter for å innlede fredsforhandlinger. Disse innebærer blant annet opprettelsen av Folkeforbundet. Landegrensene på Det europeiske kontinentet endres dramatisk, flere nye land blir til og Tyskland mister store landområder. Tyskland erklæres som republikk og Keiser Wilhelm II reiser i eksil og abdiserer etter kort tid. Konstantinopel erobres og Det osmanske riket overgir seg. Den hemmelige Sykes-Picot avtalen, mellom Frankrike, Russland og Storbritannia, settes i verk, og oppdelingen av Det osmanske riket starter.

1919: Versailles-traktaten underskrives, og gjør Tyskland erstatningsansvarlig for krigen. USA nekter å ratifisere traktaten. (Først i 2010 betaler Tyskland ned siste avdrag på krigserstatningen.)

Les mer om Første verdenskrig

Print Friendly, PDF & Email