forfatningsdomstol

domstol som tolker Grunnloven. Med andre ord vurderer den hvorvidt vedtatte lover er i strid med Grunnloven. I Norge er Høyesterett også forfatningsdomstol, mens man i en del andre land har en selvstendig forfatningsdomstol adskilt fra Høyesterett.

Se forfatning; grunnlov; Høyesterett; konstitusjonalisme

Print Friendly, PDF & Email