forbundsstat

føderasjon, nasjonalstat som er dannet av flere autonome delstater med en felles, føderal forfatning og føderale sentralmyndigheter. Delstatsstyret er bare ansvarlig for den lokale administrasjonen, mens føderale organer som regel tar seg av sentrale nasjonale oppgaver.

USA, Brasil, Tyskland og Nigeria er eksempler på forbundsstater.

Se føderasjon

Print Friendly, PDF & Email