forbrytelser mot menneskeheten

Forbrytelser mot menneskerettigheten er handlinger av en så alvorlig og umenneskelig karakter (massemord, utryddelse, deportasjon, tvangssterilisering osv.) begått mot sivilbefolkningen av et så stort omfang at de anses som å ramme hele menneskeheten. Den internasjonale straffedomstolen i Haag har jurisdiksjon i saker som omhandler forbrytelser mot menneskeheten.

Se Apartheid; folkemord; Holocaust; internasjonale straffedomstolen, Den

Print Friendly, PDF & Email