forband

en sammensatt, stor militær landorganisasjon som en brigade, divisjon, korps, armé eller armégruppe. Forband og avdelinger er ulike begreper. En avdeling er en ensartet organisasjon (for eksempel en panserbataljon eller et infanterikompani), mens et forband er en samling av separate avdelinger. Det minste forbandet regnes vanligvis for å være brigaden, men avdelinger kan samles i mindre organisasjoner (for eksempel bataljonsstridsgrupper eller kompanistridsgrupper) for å løse spesifikke oppdrag.


Se armé; bataljonsstridsgruppe; brigade; divisjon; infanteri; kompani; korps 

Print Friendly, PDF & Email