folkesuverenitetsprinsippet

statsfilosofisk lære om at all legitim myndighet stammer fra folket selv, som vanligvis utøver sin makt gjennom valgte representanter.


Se demokrati

Print Friendly, PDF & Email