folkerett

internasjonale lover som omhandler rettsforholdet mellom selvstendige stater. Det er i hovedsak i FN at folkeretten blir håndhevet og videreutviklet. Består grovt sett av to ulike deler; internasjonale avtaler og sedvanerett. FN-pakten er den grunnleggende avtalen i folkeretten.


Se FN

Print Friendly, PDF & Email