Folkeforbundet

(eng. League of Nations, fork. LoN, eller Nasjonenes Forbund) forløperen til FN. Etablert 1919 etter den første verdenskrig på initiativ fra USAs president Woodrow Wilson. Imidlertid greide han ikke å få Kongressen til å stemme for amerikansk medlemskap. LoN var et forbund av stater for samarbeid og trygging av fred og sikkerhet. Medlemsstatene forpliktet seg blant annet til å avgjøre tvister ved voldgift. Organisasjonen hadde sitt sete i Genève og bygde på kollektiv sikkerhet. Under de politiske krisene i 1930-årene ble Folkeforbundets maktesløshet åpenbar, og den ble erstattet av FN i 1945. Nordmannen C.J. Hambro var president i perioden 1939–1946.


Se Haagdomstolen; FN

Print Friendly, PDF & Email