Folk og Forsvar

en paraplyorganisasjon av ca. 60 landsomfattende organisasjoner (bl.a. LO og NHO), stiftet i 1951. Driver et utstrakt informasjonsarbeid om ulike aspekter ved norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, samfunnssikkerhet og beredskap, konfliktområder og internasjonalt samarbeid for å øke kunnskapen om og interessen for disse emnene. Ungdom er en prioritert målgruppe for organisasjonen. Organisasjonen er tverrpolitisk, og tar ikke egne standpunkt i forsvarspolitiske spørsmål. Informasjonen skal være faktabasert og nøytral, og eventuelle standpunkt baseres på politikken til det til enhver tid sittende Storting.

Webadresse: www.folkogforsvar.no

Print Friendly, PDF & Email