FNs høykommissær for flyktninger

(United Nations High Commissioner for Refugees, fork. UNHCR) etablert 1. januar 1951. Hovedkvarter i Genève. UNHCR skal sikre flyktningers rettslige stilling og arbeide for at de får vende tilbake til hjemlandet, eller blir integrert i et nytt samfunn. Jobber for å sikre minimumsrettigheter slik som tilgang til domstoler, retten til å arbeide og utdanne seg, retten til identitet og reisedokumenter. UNCHR yter også sosial og økonomisk hjelp, basert på frivillige bidrag fra stater. UNHCR fikk Nobels fredspris i 1954 og 1981. UNHCR er underlagt ECOSOC (FNs økonomiske og sosiale råd) og FNs generalforsamling. Baserer seg på flyktningkonvensjonen og annen gjeldende folkerett, hvilket medfører at UNHCR ikke har noe formelt ansvar for internt fordrevne, selv om dette omfanget øker. Høykommissær per 2020 er Filippo Grandi fra Italia.


Se flyktning; FN; internt fordreven

Print Friendly, PDF & Email