FNs generalforsamling

Foto: wikimedia

(United Nations General Assembly, fork. UNGA eller GA) FNs hovedorgan, også kalt hovedforsamlingen, hvor alle 193 medlemsland deltar. Generalforsamlingen holder møte årlig. I tillegg kan det innkalles til ekstraordinær sesjon. Generalforsamlingen er FNs høyeste myndighet. Forsamlingen skal ta initiativ til gjenopprettelse av fred og sikkerhet. Dersom de faste medlemmene i Sikkerhetsrådet ikke klarer å enes, kan generalforsamlingen gripe inn og fatte nødvendige tiltak for å forsvare freden (kalt; Acheson-planen/resolusjon «Uniting for peace»). Viktige saker må fattes med 2/3 flertall i forsamlingen, ellers er flertall tilstrekkelig. Hvert medlemsland kan møte med fem representanter og fem vararepresentanter, og i tillegg så mange rådgivere det selv ønsker. I Generalforsamlingen opprettholdes likhetsprinsippet om at hvert medlemsland har en stemme. Vedtak i generalforsamlingen er ikke bindende for medlemmene. Tilsynsrådet, Det økonomiske og sosiale råd og den Internasjonale domstol ligger under Generalforsamlingen. Mye av arbeidet under Generalforsamlingen foregår i komiteer.

Se FN; appendiks III – FNs organisasjon

Print Friendly, PDF & Email