FN

Foto: wikimedia

(eng. United Nations, UN) De forente nasjoner, traktaten ble undertegnet den 26. juni 1945 og trådte i kraft den 24. oktober 1945 (FN-dagen) i San Francisco. FN skal fremme internasjonal fred og sikkerhet i verden. Målet er at medlemslandene gjennom samarbeid skal løse og hindre politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle og humanitære problemer. Organisasjonen er mellomstatlig, og innehar ikke mer makt enn den tildeles av sine medlemsstater. Samarbeid og vedtekter som fattes baseres på FNs charter (FN-pakten). Beskyttelse av individer, også fra egen stat, står sentralt i charteret, som dermed strekker seg ut over det tradisjonelle suverenitetsdogmet i Folkeretten. FN-systemet består av seks administrative organer; Generalforsamlingen, Sekretariatet, Tilsynsrådet, Den internasjonale domstol, Det økonomiske og Sosiale råd og Sikkerhetsrådet. Disse styrer underliggende organisasjoner og fond. FNs under- og særorganisasjoner reflekterer de mange politikkområder som fredsbygging og fredsbevaring inkluderer. Per 2017 193 medlemsland.


Se appendiks III – FN-organisasjon; appendiks IV – FNs kapittel 7 om lovlig bruk av militær makt; appendiks V – FNs pågående fredsoperasjoner; FNs generalforsamling; FNs generalsekretær; FNs høykommissær for flyktninger; FNs internasjonale domstol; FNs resolusjoner; FNs sikkerhetsråd; appendiks XIV – verdenserklæringen om menneskerettigheter; mellomstatlig

Print Friendly, PDF & Email