flyktning

person som av frykt for forfølgelse, krigshandling eller naturkatastrofe har forlatt sitt hjemland. Beskyttes av FNs flyktningkonvensjonen av 28. juli 1951. Omfatter i utgangspunktet overføringsflyktninger og asylsøkere, men brukes i en videre forstand til å gjelde alle som er på flukt på grunn av krig, miljøkatastrofe, forfølgelse og lignende i sitt hjemland. Den som defineres som flyktning ved ankomst har vanligvis denne status på grunn av at han/hun er en del av kvoteinndelingen til UNHCR. Asylsøkere som får politisk asyl, innebærer en anerkjennelse som flyktning. Hvis ikke man får politisk asyl kan man likevel få humanitær oppholdstillatelse, og man blir da definert som innvandrer. Mennesker på flukt i eget land kalles internt fordrevne.

Les mer om flyktninger


Se asyl; asylrett; FNs flyktningkonvensjon; FNs høykommissær for flyktninger; internt fordrevne; overføringsflyktning

Print Friendly, PDF & Email