fiskevernsonen ved Svalbard

sone på 200 nautiske mil rundt Svalbard der Norge hevder retten til å regulere fisket for å bevare fiskeressursene. Opprettet 15.juni 1977 med hjemmel i Lov om Norges økonomiske sone. Svalbardtraktaten slår fast at alle lands borgere har lik rett til fiske og fangst på Svalbard. Norges syn er at traktaten kun gjelder på land og i Svalbards territorialfarvann, det vil si ut til tolv nautiske mil fra grunnlinjen. Norge kan således, med medhold i folkeretten, opprette full økonomisk sone rundt Svalbard. Alle land er ikke enige i denne tolkningen. Norske myndigheter har bestemt at fiskevernsonen ikke skal gjelde andre ressurser enn fisk, og at det ikke skal diskrimineres med hensyn til nasjonalitet når det gjelder fiskerettigheter. Fiskekvoter blir gitt fortrinnsvis til land som har historisk hevd på fiske i området. Fartøy fra Norge, Russland, EU og Færøyene er gitt adgang til å fiske torsk i vernesonen. Fartøy fra Norge, Russland, Canada, EU, Grønland, Færøyene og Island kan delta i rekefisket. Fiskevernsonen har tidligere vært stengt for fiske etter norsk vårgytende sild. Siden 2000 ble det etter en vitenskapelig vurdering åpnet for fiske av sild i et avgrenset område av vernesonen i en periode om sommeren. Fartøy fra Norge, Russland, EU, Færøyene og Island kan delta i dette fisket.


Se appendiks XIII – Norsk jurisdiksjon i havområdene; Svalbard-traktaten

Print Friendly, PDF & Email