fiskerisonen ved Jan Mayen

sone på 200 nautiske mil rundt Jan Mayen, som dekker et sjøområde på 293.049 km². Opprettet i medhold av Lov om norsk økonomisk sone med virkning fra 29. mai 1980. Fiskerisonen er imidlertid ikke en full økonomisk sone, men en sone avgrenset til fiskeriformål. For utenlandske fartøyers fiske og fangst i fiskerisonen gjelder det samme regelverket som i norsk økonomisk sone.

Se Fiskevernsonen ved Svalbard; appendiks XIII – Norsk jurisdiksjon i havområdene

Print Friendly, PDF & Email