Feltprosten

sjef for Feltprestkorpset (FPK) underlagt sjefen for personell, operasjoner og drift (POD) i Forsvarsstaben. Feltprosten fører alminnelig kommando over FPK. Feltprosten er Forsvarssjefens religiøse og etiske rådgiver samt at han fører kirkelig tilsyn med alle feltprester i Forsvaret under overtilsyn av biskopen i Oslo. Feltprosten med sin stab er lokalisert på Akershus festning.


Se Feltprestkorpset

Print Friendly, PDF & Email