Feltprestkorpset

(FPK) feltprestkorpset ble etablert som organisasjon i 1953. Deres oppdrag er å gi Forsvarets personell tilbud om kirkelig betjening både i fred, krise og krig, både i Norge og ute i internasjonale operasjoner. Feltprestene gjennomfører gudstjenester, andakter, dåp, vigelse og gravferd, og underviser soldater i emnet «Etikk og militærmakt». I 2015 startet Feltprestkorpset et tros- og livssynsprosjekt hvor det ble ansatt to nye prosjektrådgivere: en med kompetanse i islamsk tro og praksis («feltimam»), og en med kompetanse i livssynshumanisme («felthumanist»).


Se Feltprosten

Print Friendly, PDF & Email