FBI

(Federal Bureau of Investigation) USAs føderale politi, etablert i 1908, med hovedkvarter i Washington D.C. Byråets viktigste arbeidsoppgaver er å beskytte USA mot terrorangrep, utenlandsk etterretning og spionasje, cyberangrep mot datanettverk og annen høyteknologisk kriminalitet, bekjempe korrupsjon på alle nivåer, beskytte innbyggernes borgerrettigheter og bekjempe organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet av en viss størrelse. I kjølvannet av terrorangrepet den 11.september 2001 skal FBI også forebygge terrorvirksomhet, og ikke bare etterforske utførte handlinger. Den taktiske delen av FBI jobber med forhør og etterforskning i konfliktsoner.
Webadresse: www.fbi.gov


Se terrorisme; organisert kriminalitet

Print Friendly, PDF & Email