FARC

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Tidligere revolusjonær geriljaorganisasjon.

Organisasjon: FARC baserte seg på en hierarkisk organisering i militære avdelinger med en ledende komité på toppen.

Stiftet: 1964.

Lokalisering: Colombia, Peru, Venezuela, Brasil, Panama og Ecuador.

Politisk retning: Kommunisme/sosialisme.

Tilknyttede aktører: IRA, ETA, ELN.

Historie: FARC ble i utgangspunktet etablert som den militære avdelingen til det colombianske kommunistpartiet etter at myndighetene angrep kommunistiske enklaver i Colombia. FARC ble dermed etablert i selvforsvar, men utviklet seg til en geriljagruppe som utførte en rekke angrep og bortføringer, samt narkotikahandel og smugling. Siden det har gruppen blitt ansett som en terrororganisasjon av en rekke land, men ikke av Argentina, Brasil, Ecuador, Nicaragua og Venezuela. Dette har gjort at FARC har kunnet bevege seg relativt uforstyrret over grensene til disse landene. FARC har blitt anklaget for en rekke brudd på menneskerettighetene, blant annet bruk av barnesoldater, tortur, henrettelser uten rettergang og landminer. I 2016 startet fredsforhandlingene mellom de colombianske myndighetene og FARC med Norge og Cuba som meglere. I juni 2017 leverte FARC inn alle våpen og de etablerte seg som et fredelig politisk parti. De har beholdt forkortelsen, men går nå under navnet Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun.

Se ETA; gerilja; IRA; terrorisme; et fredeligere Colombia; kvinner, fred og sikkerhet i Colombia 

Print Friendly, PDF & Email