Europol

Foto: Wikimedia

(The European Police Office) EUs politisamarbeid, som blant annet bedriver etterretning og overvåking av kriminelle miljøer. Samarbeidet i Europol har som mål å assistere medlemslandene i kampen mot alvorlig og organisert kriminalitet, samt terrorisme. Europol har imidlertid ingen utøvende makt, og kan for eksempel ikke foreta arrestasjoner i medlemslandene. Europol ble etablert den 7. februar 1992, og virket fra den 3. januar 1994, da med navnet European Drug Unit (EDU). Fikk navnet Europol den 1. oktober 1998. Organisasjonens arbeidsområder utvides stadig. Blant de viktigste kan nevnes narkotikahandel, menneskesmugling, terror, falskmynteri, våpensmugling, barnepornografi og hvitvasking. Organisasjonen har også samarbeidsavtaler med land som ikke er medlem av EU, deriblant Norge.

Webadresse: www.europol.eu.int

Se EU; organisert kriminalitet; terrorisme

Print Friendly, PDF & Email