Europeiske råd, Det

(The European Council, fork. EC) EUs høyeste politiske organ. Forsamling av nasjonale stats- og regjeringssjefer, samt Europakommisjonens president. Toppmøter avholdes minst fire ganger i året. Lisboa-traktaten av 2009 innførte at rådet skal ledes av en president. Per 2020 er det belgiske Charles Michel som innehar dette vervet (siden 2014). Rådets hovedoppgave er å utforme EUs overordnede strategier. Må ikke forveksles med Europarådet, som ikke er underlagt EU.

Se EU; Europarådet; appendiks X – EUs organisasjon

Print Friendly, PDF & Email