EUFOR Althea

(eng. European Union Force Althea) er en internasjonal EU-ledet militæroperasjon i Bosnia-Hercegovina. EUFOR Althea erstattet den NATO-ledede SFOR-styrken den 2. desember 2004 da ansvaret for de internasjonale styrkene i Bosnia-Hercegovina ble overført fra NATO til EU. Formålet til operasjonen er sørge stabilitet i Bosnia-Hercegovina samt påse at Dayton-avtalen blir overholdt. EUFOR Althea er fremdeles aktiv i dag.

Se SFOR; IFOR-operasjonen; Dayton-avtalen; EU; NATO

Print Friendly, PDF & Email