Enhanced forward presence

NATO-konsept for såkalt forsterket fremskutt nærvær (enhanced forward presence, eFP) endelig vedtatt på toppmøtet i Warszawa 2016. eFP innebærer at medlemsland som er i en spesielt utsatt situasjon vil ha multinasjonale NATO-styrker tilstede i landet på rotasjonsbasis. Pr. 2017 gjelder dette Polen, Estland, Latvia og Litauen. Konseptet er en del av NATOs brede tilnærming for styrking av alliansens evne til å avskrekke konflikt og forsvare allierte. Norge bidrar med en kompanistridsgruppe fra Telemark bataljon.

Se NATO

Print Friendly, PDF & Email