enevelde

Styreform karakterisert ved ekstrem, i prinsippet uavgrenset, maktkonsentrasjon hos én person. Betegnelsen er særlig brukt om de uinnskrenkede monarkier som preget flere europeiske land fra 1600–1800-tallet. I vår tid omtales eneveldige monarkier, som i enkelte land på Den arabiske halvøya, oftest som diktaturer.

Se autoritært styre; diktator; diktatur

Print Friendly, PDF & Email