embargo

begrensning eller stans i flyt av varer eller tjenester i offentlighetens interesse, som foretas enten som folkerettslig tvangsmiddel, eller som innledning til eller umiddelbar følge av en krig med vedkommende land. Brukes imidlertid ofte i betydningen av å inkludere stans i enhver import eller eksport av en bestemt handelsvare, eksempelvis våpenembargoen mot det tidligere Jugoslavia i betydningen importforbud, og oljeembargoen mot Irak i betydningen eksportforbud.

Se sanksjoner

Print Friendly, PDF & Email