ekstremisme

uttrykk som beskriver ytterliggående holdninger i forhold til majoriteten i samfunnet. Ekstremisme er en systematisk gjennomtenkt posisjon, teori eller ideologi hvor ekstreme standpunkter er vesentlige. Det er tre hovedretninger av politisk ekstremisme: religiøs, venstre- og høyreekstremisme. Ekstremister krever i mange tilfeller radikale endringer av samfunnet, enten i reaksjonær eller revolusjonær forstand. De er derfor mer tilbøyelige til å bruke vold og terror som virkemidler.

Les mer om ekstremisme

Se radikal; reaksjonær; terrorisme

Print Friendly, PDF & Email