Dystopi

en skildring av et skrekksamfunn. Ofte er skildringer av dystopier en kritikk av lengselen etter det utopiske. En persons utopi, er ofte andres dystopi. Dette kan eksemplifiseres blant annet med IS sin søken etter det utopiske kalifatet, som for befolkningen i Syria og Irak i høyeste grad var et dystopisk samfunn.

Andre kjente eksempler på dystopier er Georg Orwells bok «1984» og Margaret Atwoods bok «The Handmaid’s Tale», som senere er blitt filmatisert.

Se Utopi

Print Friendly, PDF & Email