diktator

absolutt og autokratisk hersker, uavhengig av hvilken tittel han selv antar. Betegnelsen brukes om statsoverhoder og regjeringssjefer i land med en autoritær eller ikke-demokratisk styreform, og særlig dersom statsoverhodet besitter mye av den reelle lovgivende og dømmende myndigheten. Opprinnelig var diktator tittelen på en embetsmann i Romerriket, utpekt av Senatet, som skulle styre i krisetider, med uinnskrenket sivil og militær myndighet.

Se autokrati; diktatur; totalitær stat

Print Friendly, PDF & Email