demokrati

av gresk demos (folk) og kratos (styre). Styreform der flertallet har avgjørende innflytelse, men der også mindretallets interesser blir tatt hensyn til. Kjennetegnes også ofte ved at borgerne har visse grunnleggende rettigheter i form av ytringsfrihet, eiendomsrett, politisk frihet og likestilling. Den opprinnelige form for demokrati var direkte demokrati der beslutninger ble tatt direkte av folket. I dag er det vanlige et representativt demokrati der borgerne velger et mindre antall representanter som får fullmakt til å ta beslutninger på borgerens vegne.

Se frihet; ytringsfrihet

Print Friendly, PDF & Email