de facto

slik det forholder seg rent faktisk. For eksempel kan det rettslig være slik at regjeringen står fritt til å etterleve et vedtak i parlamentet, men rent faktisk kan den likevel føle seg bundet til å følge et slikt vedtak. Motsatt: de jure.

Se anerkjennelse; de jure

Print Friendly, PDF & Email