Dayton-avtalen

(eng. Dayton Accords) fredsavtale etter borgerkrigen i tidligere Jugoslavia som ble forhandlet frem i Dayton, Ohio i USA. Avtalen ble signert desember 1995 i Paris og gjorde offisielt slutt på Bosnia-krigen. Dayton-avtalen la rammene for separasjon og demilitarisering av de stridende partene, og for veien videre til en fremtidig, fungerende føderasjon, som hvilte på en maktdeling mellom de tre etniske befolkningsgruppene, bosnjaker (muslimer), kroater og serbere. NATO fikk ansvaret for iverksettingen av avtalen gjennom den såkalte IFOR-operasjonen.

Se Balkan

Print Friendly, PDF & Email