Cybersikkerhet

handler om å håndtere den risikoen og de sikkerhetsutfordringene som følger av bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Cybersikkerhet kan defineres som sikring av alt som er sårbart via IKT. Dette omfatter tjenester, informasjon, infrastruktur, maskinvare og programvare.

Les mer om cybersikkerhet

Print Friendly, PDF & Email