cyberkrigføring

Krig som utspiller seg i cyberdomenet. Stadig flere land anerkjenner cyberangrep som en grunnleggende trussel mot nasjonal sikkerhet. Ved å utnytte sårbarhet i kritisk informasjonsinfrastruktur spesielt og i IKT-systemer generelt, kan en angriper penetrere, forstyrre, frakoble, stjele eller ødelegge kommunikasjonslinjer, informasjon eller operativsystemene på datamaskiner og nettverk. Cyberdomenet anerkjennes som en arena for krig, på lik linje som land, sjø og luft.

Se cyberangrep; cyberforsvaret; Stuxnet

Print Friendly, PDF & Email