Cyberforsvaret

er en militær organisasjon som drifter, sikrer og forsvarer Forsvarets datasystemer, nettverk, og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet. Cyberforsvaret produserer spisskompetanse i form av militære dataingeniører og ledere, og trener og kompetanseu​tvikler kolleger i forsvarsgrenene. Støtter den teknologiske utviklingen av Forsvaret, og implementerer ny teknologi og nye konsepter. Er leverandør av IKT, Kommando- og kontrollsystemer, og kommunikasjonssystemer til Forsvarets avdelinger og operasjoner både Norge og i utlandet.​

Se cyberkrigføring; forsvaret

Print Friendly, PDF & Email