cyberdomenet

(eng. cyberspace) betegnelse på en «verden» av sammenkoplede datasystemer og informasjonsressurser. Begrepet brukes gjerne om internett og alt som er koblet på nettet, både den fysiske delen av internett – selve datamaskinen og nettverket – og den virituelle verdenen.

 

Print Friendly, PDF & Email