CIMIC

(Civil Military Cooperation) militært begrep brukt om forbindelsen ansvarshavende offiser knytter til sivile aktører i operasjonsområdet. CIMIC er både en funksjon og en kapasitet. NATOs CIMIC-doktrine (Allied Joint Publication 9) fastslår at CIMICs tre kjernefunksjoner er å 1) Støtte den militære styrken, dvs. all aktivitet som genererer støtte hos lokalbefolkningen for operasjonen, 2) Sivilt-militært samarbeid, dvs. koordinering og felles planlegging med sivile aktører i området, 3) Støtte det sivile samfunnet, dvs. ulike former for militær assistanse til lokalsamfunnet, for dermed å støtte operasjonen.

Se NATO; sivil-militært samarbeid

Print Friendly, PDF & Email